6 Trái Ác Quỷ có khả năng được thức tỉnh tại Wano

[Top Manga] - Thức tỉnh chính là cảnh giới cao nhất trong việc thành thạo năng lực của trái ác quỷ.
Thánh Oda từng nói trong arc Wano sẽ hội tụ nhiều gương mặt đình đám, cả cũ lẫn mới và sẽ có nhiều yếu tô bất ngờ.
1. Luffy
2. Eustass Kid
3. King hỏa hoạn
4. Kizaru
5. Marco
6. Trafalgar D Water Law
Comments