Vũ khí của Shanks có thể là 1 trong 12 thanh cực phẩm Đại Bảo Kiếm?

[Top Manga] - Thanh Gryphon của Shanks có khả năng đỡ được đòn tấn công từ thanh đao Mura Kumogiri của Râu Trắng thì chắc chắn đây cũng là 1 vũ khí rất mạnh.
Comments