Top 10 nhân vật sở hữu trái ác quỷ hệ Zoan mạnh nhất

[Top Manga] - Chào mừng các bạn quay trở lại với Top Manga, hôm nay hãy cùng Top Manga điểm lại 10 nhân vật đã ăn trái ác quỷ hệ Zoan mạnh nhất trong One Piece hiện nay nhé!
10. Rob Lucci
9. X Drake
8. Smiley
7. Marco
6. Catarina Devon
5. Jack
4. Queen
3. King
2. Sengoku
1. Kaido
Comments