Sức mạnh kinh hoàng của băng Bách thú Kaido: Sở hữu cả 5 trái zoan cổ đại

[Top Manga] - Zoan Cổ Đại là 1 nhóm trái ác quỷ đặc biệt của hệ Zoan và thuộc loại hiếm. Mới chỉ có một số ít trái ác quỷ thuộc nhóm này xuất hiện trong One Piece nhưng chúng đều đã rơi hết vào băng của Kaido cả rồi.
1) King - Ryu Ruy no Mi, Model: Pteranodon
2) Queen - Ryu Ryu no Mi, Model : Brachiosaurus
3) Jack - Zou Zou no Mi
4) X Drake - Ryu Ryu no Mi, Model : Allosaurus
5) Page One - Ryu Ryu no Mi, Model : Spinosaurus
Comments