Nếu Kid đồng ý liên minh với Luffy?

[Top Manga] - Sau bao lâu mong ngóng, cuối cùng các fan cũng sắp được thấy Kid và Luffy bắt tay hợp tác chống lại Kaido rồi đấy!
Comments