[Dragon Ball Heroes]. Những chiến binh Vùng Lõi sẽ tấn công vũ trụ 7

[OV Dragon] - Sau khi xâm lược Vũ trụ 6 và 11, các chiến binh Vùng lõi đã quyết nhắm tới vũ trụ 7 làm mục tiêu xâm lược tiếp theo.
Comments