5 cặp trái ác quỷ bá đạo cùng tên, cùng hệ nhưng lại khác sức mạnh

[Top Manga] - Chào mừng các bạn quay trở lại với Top Manga, hôm nay chúng ta hãy điểm danh 5 cặp trái ác quỷ bá đạo có cùng tên, cùng hệ nhưng lại khác sức mạnh trong One Piece nhé.
1) Zou Zou no Mi (Jack "Hạn Hán", cây kiếm Funkreed)
2) Hito Hito no Mi (Chopper, Sengoku)
3) Ushi Ushi no Mi (Dalton, Kaku)
4) Inu Inu no Mi (Lassoo, Chaka)
5) Ryu Ryu no Mi (Page One, X Drake, King, Queen)
Comments