Zoro mới chỉ đạt đến tầng thứ 2 trong 4 cấp độ kiếm pháp?

[Top Manga] - Trong One Piece, kiếm sĩ (kenshi) luôn là những chiến binh nổi bật nhất và hàng loạt những nhân vật thu hút nhất của series đều thuộc dạng chiến binh này.
Comments