Sức mạnh đáng sợ của kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới Mihawk

[Top Manga] - Rất có thể Mihawk trong One Piece có thêm khả năng độc nhất của haki quan sát đơn giản là vì anh ta là một kiếm sĩ rất rất giỏi.
Comments