Sau arc Wano, mức truy nã của Ngũ hoàng Luffy sẽ tăng lên bao nhiêu?

[Top Manga] - Blackbeard là Yonko đầu tiên được tiết lộ mức tiền thưởng đã có giá trị lên tới 2 tỷ 247 triệu Belly. mà Teach lại có mức truy nã thấp nhất trong số các Tứ Hoàng vì mới lên ngôi và chưa thể hiện nhiều. Tôi dự đoán tiền thưởng của Big Mom và Kaido sẽ trong khoảng từ 2,8 - 2,9 tỷ Belly. Vì thế, sau khi Luffy đánh bại Kaido, tôi dự đoán tiền thưởng của Luffy sẽ tăng vọt lên khoảng 3 tỷ Belly!
Comments