[Săm soi One Piece 946]. Luffy may mắn lĩnh hội được Haki Vũ Trang cấp cao

[Top Manga] - Mặc dù bị Big Mom cho hít đất 2 lần nhưng Queen vẫn chưa hoàn toàn bất tỉnh nên sau khi nghe tin nồi chè của mình đã bị kẻ khác ăn sạch chắc chắn hắn sẽ nổi điên cho mà xem.
Comments