[Săm soi One Piece 945]. Bigmon bón hành cho Queen!

[Top Manga] - Chào mừng các bạn quay trở lại với Top Manga, Trong One Piece chapter 945, trận chiến không có kế hoạch trước giữa nhóm của Luffy và Orochi đã nổ ra. Phần thắng hiện vẫn chưa rõ ràng, trong khi đó Big Mom đã đến nhà tù mỏ đá Udon để 'cứu' Luffy. Đây là những tình tiết mới nhất của One Piece chap 945.
Comments