Đọ sức mạnh của Sanji và đô đốc Lục Ngưu, cặp kì phùng địch thủ?

[Top Manga] - Nếu băng Mũ Rơm đối đối đầu với phe Hải quân trong One Piece thì đối thủ của Sanji hẳn sẽ là ngài Đô Đốc Bò Xanh Ryokugyu rồi.
Comments