Nhà khoa học vĩ đại sẽ giải thích tất cả các bí ẩn về Trái Ác Quỷ?

[Top Manga] - Trái Cây Ác Quỷ là mấu chốt thành công cho One Piece đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, hơn 20 năm qua tác giả vẫn chưa bất mí cho khán giả biết thực sự thứ quả này có nguồn gốc từ đâu.
Comments