Lý do thật sự khiến cựu vương Kuma chấp nhận làm thí nghiệm cho Chính Ph...

[Top Manga] - Kuma là một Thất Vũ Hải nổi tiếng bậc nhất trong One Piece. Thế nhưng vì lý do gì mà ông lại chấp nhận "bán mình" cho Chính Phủ Thế Giới rồi cuối cùng rơi vào cảnh làm nô lệ cho Long Tinh?
Comments