Điều ước thứ 3 của Moro sẽ là "bàn đạp" để Goku lên một trạng thái sức m...

[OV Dragon] - Trong chapter 48 vừa qua chúng ta đã thấy được 2 điều ước của Rồng Thần, vậy điều thứ 3 còn lại là gì?
Comments