[Góc soi mói One Piece 944]. Zoro đã thành thục haki quan sát tới mức nh...

[Top Manga] - One Piece 944 đã mang tới cho người hâm mộ đi từ hết bất ngờ này tới bất ngờ khác!
Tưởng Zoro bị bắn và Franky "phải" lao ra cứu, nhưng xem kỹ mới thấy Zoro cực ngầu khi xài Haki Quan sát biết trước Franky lao ra đỡ rồi còn act cool thả thêm 1 câu rất gì và này nọ...
Comments