[Dự doán One Piece 946]. Vai trò của Big Mom và nhóm Chopper trong cuộc ...

[Top Manga] - Big Mom và nhóm Chopper, Kiku, Tama và Momonosuke đã đến nhà tù mỏ đá nơi Luffy đang bị giam giữ, hứa hẹn đây sẽ là lực lường cần thiết để phá hủy nhà tù của Kaido sau này.
Comments