[Dragon Ball Super 48]. Majin Buu "bón" hành cho Moro và những tình tiết...

[OV Dragon] - Majin Buu đã trở lại và "lợi hại hơn xưa" khi đánh cho Moro không ngóc đầu lên được trong Dragon Ball Super chap 48.
Comments