Chính thức xác nhận Benn Beckman sở hữu sức mạnh như một Tứ Hoàng

[Top Manga] - Theo thông tin trên thẻ Vivre Databook xác nhận rằng Benn Beckman cũng mạnh như Shanks vậy, điều này cho thấy sức mạnh của anh phải ngang tầm của 1 Tứ Hoàng. Cụ thể thẻ nói rằng Benn có sức mạnh đáng kinh ngạc về mặt chiến đấu vật lý, thậm chí còn có thể so sánh được cả với Tóc Đỏ.
Comments