Trafalgar Law vẫn còn một tuyệt chiêu đáng sợ và sẽ dùng nó để "đánh bại...

[Top Manga] - Phải chăng lưỡi kiếm của Law trong One Piece có thể cắt xuyên qua haki ngay cả khi anh ta không chủ động sử dụng năng lực trái ác quỷ của mình?
Comments