Thức tỉnh trái ác quỷ của Luffy giống Bản năng vô cực của Goku trong Dra...

[Top Manga] - Oda, tác giả One Piece từng chia sẻ chịu ảnh hưởng rất nhiều từ Dragon Ball nên không biết sự thức tỉnh trái ác quỷ của Luffy có mối liên hệ với việc tăng sức mạnh của Goku không nhỉ?
Comments