Thánh chém Usopp - Kẻ yếu đuối đáng ghét hay một người đầy nghị lực?

[Top Manga] - Hèn nhát, yếu đuối, thích chém gió... có lẽ đây là cảm giác chung của tất cả mọi người về nhân vật Usopp trong One Piece khi xuất hiện lần đầu. Bên cạnh đó, Usopp cũng là 1 tay thiện xạ cừ khôi.
Comments