Super Saiyan Rage của Future Trunks mạnh thế nào mà có thể đánh lại Blac...

[OV Dragon Ball] - Giống như kỹ thuật Genkidama của Goku, ở trạng thái Super Saiyan Rage, Trunks có thể thu thập năng lượng từ những người còn lại trong dòng thời gian của mình để đánh bại Future Zamasu.
Comments