[Super Dragon Ball Heroes 12]. Goku tái đấu với Heart

[OV Dragon] - Sau tập 11, bạn đang hy vọng điều gì sẽ xảy ra ở tập 12 của Super Dragon Ball Heroes.
Bộ anime quảng cáo Super Dragon Ball Heroes đã đạt đến một giai đoạn mới đầy cao trào với sự xuất hiện của một nhóm phản diện cực mạnh. Chúng tự nhận mình là những kẻ xâm lăng tối thượng muốn lật đổ King Zeno và tái thiết vũ trụ mới.
Comments