Shanks đã sử dụng Haki Bá Vương như thế nào khi xuất hiện trên tàu của R...

[Top Manga] - Khi Shanks lên tàu Mobydick và sử dụng Haki Bá Vương trong One Piece, nhiều thành viên của băng Râu Trắng có mặt ở đó đã bị bất tỉnh.
Chả là hẳn mọi người đều nghĩ rằng Marco và Jozu đã chịu được Haki Bá Vương của Shanks nên không bị bất tỉnh đúng không? Nhưng sự thật thì có phải như vậy?




Comments