Sau Arc Wano! Đây là 9 Sức mạnh mới của băng Mũ Rơm

[Top Manga] - Thông thường mỗi khi đến thăm một hòn đảo mới, các thành viên của nhóm cướp biển Mũ Rơm sẽ nhận được sức mạnh hoặc những thứ mới. Đối với câu chuyện tại Arc Wano này, Luffy và những người khác sẽ nhận được gì?
1. Luffy – Haki vũ trang cao cấp
2. Zoro – Kiếm đen
3. Mặt nạ Sanji – Soba
4. Bộ đồ sogeking
5. Nami – Toàn quyền kiểm soát Zeus
6. Chopper – Lý thuyết Zoan thức tỉnh
7. Robin – Poneglyph đỏ
8. Franky – Viên đạn đá biển
9. Jinbe chính thức tham gia!
Comments