Râu Trắng, cả cuộc đời sống có tình có nghĩa, cuối cùng lại bị chính "co...

[Top Manga] - Marshall D. Teach là 1 kẻ vô cùng thủ đoạn và không từ thủ đoạn để thành công, sẵn sàng làm nhiều điều bất nhân, gian dối để đạt được mục đích của mình, kể cả là phản bội Bố Già. Việc thu nhận Marshall D. Teach có lẽ chính là sai lầm lớn lớn nhất trong cuộc đời của Râu Trắng.




Comments