Những nhân vật sở hữu sức mạnh bá đạo có khả năng điều khiển thời tiết

[Top Manga] - One Piece là một thế giới kì diệu, chứa đựng những nguồn sức mạnh cũng những khả năng vô cùng đặc biệt.
Hôm nay, hãy cùng Top Manga tìm hiểu một loại sức mạnh vô cùng "bá đạo" mà từ trước đến nay rất ít được nhắc đến trong One Piece. Đó chính là điều khiển được thời tiết.
1. Monkey D Dragon
2. Gol D Roger
3. Shanks
4. Big Mom
Comments