Nếu Kaido thua, sẽ là mối nguy hiểm cho Wano?

[Top Manga] - Mặc dù Kaido thua, cuộc đấu tranh để phục hồi Wano của Momonosuke vẫn chưa kết thúc!
Kaido có thể bị đánh bại bởi một lực lượng Hải quân đầy đủ, giống như Râu Trắng trước kia. Nhưng nếu chiến tranh được thực hiện ở Wano, thương vong của Hải quân sẽ rất lớn.
Comments