Majin Buu và Moro đã bắt đầu cuộc chiến nhưng có lẽ "anh Béo" sẽ không t...

[OV Dragon] - Mặc dù Buu đang có vẻ áp đảo Moro nhưng về lâu về dài có lẽ tên Phù thủy cổ đại sẽ tìm cách vượt mặt anh Béo của chúng ta.
Comments