Lý do trái ác quỷ nhân tạo được đặt tên là SMILE

[Top Manga] - One Piece 942 đã cho chúng ta biết 1 sự thật đau lòng, người dân ở thị trấn Ebisu dù buồn đau cũng không thể nào biểu hiện những cảm xúc đó, họ đã bị tước đoạt tất cả trừ tiếng cười, giờ họ chỉ có thể cười mà thôi.
Comments