Lý do Silvers Rayleigh không xuất hiện ở Marineford để giải cứu Ace?

[Top Manga] - Trong One Piece, Portgas D. Ace là con của Portgas D. Rouge và vua hải tặc Gol D. Roger - thuyền trưởng cũ của Rayleigh, vậy lý do Rayleigh đã không đến để giải cứu Ace là gì?
Comments