Lý do duy nhất giúp Luffy chiến thắng "sinh vật mạnh nhất thế giới" Kaido?

[Top Manga] - Kaido so kèo với Luffy trong One Piece ư? Dù có chuyện quái gì xảy ra thì nhân vật chính vẫn chiến thắng thôi.
Comments