Luffy chính là vũ khí cổ đại Uranus?

[Top Manga] - Chính phủ thế giới tin rằng Mũ rơm lớn là Uranus, một trong 3 vũ khí cổ đại. Hơn 800 năm trước, thủ lĩnh của Vương quốc cổ đại là một người khổng lồ đội Mũ Rơm. Người dân của Vương quốc cổ đại là tộc D. nguyên thủy, và người lãnh đạo của họ vì đơn giản sẽ được gọi là Lãnh đạo Hồi là một trong những người đầu tiên sở hữu ý chí của D.
Comments