Khám phá năng lực Trái Ác Quỷ cổ đại của cựu lãnh chúa Kozuki Oden?

[Top Manga] - 20 năm trước Cựu lãnh chúa Kozuki Oden đã bị Kurozumi Orochi xử tử vì những quyết sách cải cách của mình. Đến hiện tại sức mạnh thật sự của ông là gì vẫn chưa được tiết lộ, chúng ta chỉ biết rằng Oden rất giỏi kiếm thuật, ngay cả Gol D Roger và Râu Trắng cũng bị mê hoặc bởi sức mạnh và khả năng của ông.
Comments