Karasu sở hữu trái ác quỷ bá đạo như thế nào mà có thế biến cơ thể thành...

[Top Manga] - Karasu là chỉ huy bắc đoàn của của Quân đội Cách mạng. Trái ác quỷ mà Karasu đã ăn vẫn chưa được xác định nhưng nó cho phép anh biến đổi cơ thể và quần áo của mình thành một đàn quạ.
Comments