Kaido mạnh đến mức ngay cả Oda cũng chưa biết cách để Luffy đánh bại Kaido

[Top Manga] - Là một thành viên trong bộ Tứ Hoàng của thế giới One Piece và thừa hưởng sức mạnh gần như quá bá đạo so với mọi người khác, Kaido đã khiến Oda cũng đã thú thật rằng mình đang “bí”cách để khiến Luffy đánh bại Kaido ra sao trong Arc Wano hiện tại.
Comments