Hé lộ mức truy nã của các thành viên băng hải tặc Doflamingo thấp đến kh...

[Top Manga] - Trong series One Piece, băng hải tặc Donquixote là một phi hành đoàn rất hùng mạnh. Donquixote Doflamingo có biệt danh Thiên Dạ Xoa, từng là một thành viên trong Thất Vũ Hải, cũng từng là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong Thế giới ngầm dưới bí danh "Joker".
1. Trebol (99.000.000 Belly)
2. Diamante (99.000.000 Belly)
3. Pica (99.000.000 Belly)
4. Dellinger (15.000.000 Belly)
5. Senor Pink (58.000.000 Belly)
6. Machvise (11.000.000 Belly)
7. Lao G (61.000.000 Belly)
8. Gladius (31.000.000 Belly)
Comments