Goro Goro no Mi của Enel là trái ác quỷ mạnh nhất One Piece

[Top Manga] - Goro Goro no Mi là một trái ác quỷ kiểu Logia được ăn bởi Enel. Giống như hầu hết các loại Logia khác, Goro Goro no Mi cũng có yếu tố sét tự nhiên. Chỉ dựa vào khả năng cơ bản của sét, thì trái ác quỷ này cũng đã là một trong những trái ác quỷ khủng khiếp nhất.
Comments