[Dragon Ball Super Heroes]. Sức mạnh thật sự của Hearts - Kẻ muốn tiêu d...

[OV Dragon] - Vượt qua sức mạnh của cả những vị thần, gã phản diện Hearts đã chứng minh mình là một nhân vật vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt đáng chú ý nhất là tên cầm đầu Hearts - hắn dường như sở hữu một sức mạnh vô cùng đặc biệt, nhiều khả năng còn vượt qua cả các vị thần. 
Comments