[Dragon Ball Super 48]. Rồng thần Namek cứu Moro thoát hiểm, ác nhân bây...

[OV Dragon] - Nhờ điều ước với Rồng Thần, cuối cùng Moro cũng lấy lại được khả năng phép thuật đầy đủ và hoàn chỉnh của mình!
Comments