[Dragon Ball Super 48]. Buu biến thành Đại Kaioshin, hợp lực với Goku và...

[OV Dragon] - Trong manga Dragon Ball Super, Moro đã khôi phục được hoàn toàn sức mạnh của mình, liệu ai có thể ngăn cản được gã ác nhân nữa không?
Comments