[Dragon Ball Super 47]. Ma Bư quyết chiến với Moro, cứu nguy cho Goku và...

[OV Dragon] - Trong Dragon Ball Super, Moro đã dễ dàng thu thập đủ 6 viên Ngọc rồng và đang tiến đễn chỗ Goku và Vegata cướp nốt viên ngọc thứ 7.
Comments