[Dragon Ball Heroes 11]. Cả Goku, Vegeta lẫn Jiren đều không phải là đối...

[OV Dragon] - Trong Super Dragon Ball Heroes tập 11, những kẻ xâm lăng tối thượng tiếp tục làm khó các chiến binh của Vũ trụ 7 và 11.
Comments