Doflamingo luôn cười có liên quan gì đến trái ác quỷ SMILE?

[Top Manga] - Bạn có thấy trong One Piece, Doflamingo lúc nào cũng cười không, và không biết điều đó có mối liên quan gì với cư dân của thị trấn Ebisu không nhỉ?
Comments