Zoro sẽ sở hữu Haki bá vương?

[Top Manga] - Xuất thân từ một "Thợ săn Hải Tặc", Roronoa Zoro là thành viên đầu tiên của băng hải tặc Mũ Rơm.
Là kiếm sĩ cũng như là bậc thầy kiếm thuật duy nhất trong nhóm, sử dụng thành thục kiếm và có thể sử dụng hai loại Haki. Vậy trong tương lai anh có khả năng sở hữu nốt Haki còn lại không?
Comments