Việc loại bỏ Shichibukai giống như con dao 2 lưỡi đối với Chính Phủ Thế ...

[Top Manga] - Sau khi hoàn thành hành trình đến Impel Down, Đô đốc Fujitora đã tới gặp Vegapunk và nhà khoa học đã tiết lộ một phát minh mới mà Fujitora tin rằng có thể khiến hệ thống Shichibukai trở nên không cần thiết. Vậy nếu chính phủ thực sự nghĩ đến chuyện cắt bỏ hệ thống này thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Comments