Số phận đã định đoạt Mihawk sẽ phải chết tại arc Wano?

[Top Manga] - Có lẽ nào đây là sự thật, Mihawk sẽ chết tại arc Wano lần này? Liệu nhân vật "máu mặt" nào có thể giết được "đệ nhất kiếm sĩ" đây?
Comments