Moro là ai và hắn ta có sức mạnh lớn như thế nào trong Dragon Ball Super

[OV Dragon] - Moro là một trong những kẻ cực kì nguy hiểm mà Goku và Vegeta đã phải vất vả để đối đầu.
Moro còn được gọi là “Planet-Eater Moro” là một ác nhân phù thủy mạnh mẽ đã đe dọa vũ trụ 7 khoảng 10 triệu năm trước. Hắn là nhân vật phản diện chính của Saga tù nhân tuần tra thiên hà.
Comments